Tất cả các sản phẩm bán ra đều được cam kết chất lượng, và được khắc phục nếu có lỗi phát sinh