Mài Phục Hồi Dụng cụ cắt
Mài Phục Hồi Dụng cụ cắt

Mài Phục Hồi Dụng cụ cắt

0₫

Mô tả :

Dụng cụ được mài phục hồi trên máy mài CNC 5 trục của Đức, đảm bảo độ chính xác cao. Dụng cụ sau khi được phục hồi đảm bảo chất lượng từ 70-80% so với dụng cụ mới. Đặc biệt, chi phí mài phục hồi dụng cụ chỉ bằng từ 20-30% chi phí mua dụng cụ mới.

Dụng cụ được mài phục hồi trên máy mài CNC 5 trục của Đức, đảm bảo độ chính xác cao.

Dụng cụ sau khi được phục hồi đảm bảo chất lượng từ 70-80% so với dụng cụ mới.

Đặc biệt, chi phí mài phục hồi dụng cụ chỉ bằng từ 20-30% chi phí mua dụng cụ mới.