Hàng hoá bán ra nếu có lỗi của nhà sản xuất sẽ được hoàn tiền, hoàn trả 100%.