Mũi khoan ghép mảnh Maier
Mũi khoan ghép mảnh Maier

Mũi khoan ghép mảnh Maier

Mô tả :

Các dòng mũi khoan ghép mảnh chính của Maier - 100% Made in Germany HD Drill : 3xD ; 5xD... TD Drill : 3xD ; 5xD ; 6,5xD ; 8xD SD Drill: 2xD ; 3xD ; 4xD ; 5xD Vui lòng liên hệ hotline hoặc email về địa chỉ: info@cuttingtoolsvn.com để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm

Các dòng mũi khoan ghép mảnh chính của Maier - 100% Made in Germany

HD Drill : 3xD ; 5xD...

TD Drill : 3xD ; 5xD ; 6,5xD ; 8xD

SD Drill: 2xD ; 3xD ; 4xD ; 5xD

Vui lòng liên hệ hotline hoặc email về địa chỉ: info@cuttingtoolsvn.com để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm

Hotline 024 38582418