ZAMUS - THUNDER
ZAMUS - THUNDER

ZAMUS - THUNDER

Mô tả :

Dòng sản phẩm Zamus Thunder là dòng sản phẩm phổ thông, dành cho các ứng dụng cơ bản với giá rất cạnh tranh. Có thể gia công vật liệu thép thông dụng có độ cứng 25 - 35HRC  

Dòng sản phẩm Zamus Thunder là dòng sản phẩm phổ thông, dành cho các ứng dụng cơ bản với giá rất cạnh tranh. Có thể gia công vật liệu thép thông dụng có độ cứng 25 - 35HRC

 

Hotline 024 38582418