Power Max Drill Series
Power Max Drill Series

Power Max Drill Series

Mô tả :

Dòng Power Max Drill Series là dòng mũi khoan cao cấp nhất của Widin, dành cho khoan các vật liệu như SUS, Gang và các vật liệu có độ cứng cao. Cho phép gia công ở tốc độ cao. Với các mũi khoan có lỗ tưới nguội trong, ứng dụng trong khoan các lỗ sâu.

Dòng Power Max Drill Series là dòng mũi khoan cao cấp nhất của Widin, dành cho khoan các vật liệu như SUS, Gang và các vật liệu có độ cứng cao. Cho phép gia công ở tốc độ cao.

Với các mũi khoan có lỗ tưới nguội trong, ứng dụng trong khoan các lỗ sâu.

Hotline 024 38582418